Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu/2 edycja

Tytuł projektu/nr umowy:
Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu/2 edycja

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Społeczny, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2, Działanie 2.2

Jednostka organizacyjna:
Dział projektów i Funduszy Zewnętrznych UMCS

Wartość projektu:
5 136 000,00 PLN

Termin realizacji:
04.2007-03.2008

    Autor
    Małgorzata Jaruga