Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu/1 edycja

Tytuł projektu/nr umowy:
Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu/1 edycja

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Społeczny, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2, Działanie 2.2

Jednostka organizacyjna:
Dział Projektów i Funduszy Zewnętrznych UMCS

Wartość projektu:
2 110 681,00 PLN

Termin realizacji:
2006/2007

    Autor
    Małgorzata Jaruga