Studia podyplomowe

UWAGA!!! Studia podyplomowe na poszczególnych wydziałach prowadzone są nie tylko dla ich absolwentów - można ukończyć studia podyplomowe na wydziale innym, niż studia magisterskie - szczegółowe zasady przyjęć po kliknięciu w wybrany kierunek studiów.

Studia podyplomowe na stronie UMCS (wyszukiwarka studiów)

Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki prowadzone są następujące kierunki podyplomowych studiów kwalifikacyjnych (studia zaoczne):