Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

 

Na studiach podyplomowych oferowany jest kierunek Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych
Opis kierunku oraz zasady kwalifikacji podane są na stronie https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,prawo-dla-tlumaczy-przysieglych-i-specjalistycznych,59579.chtm