Studia II stopnia (uzupełniające)

Semestr zimowy, rok akademicki 2020/2021

I rok - Matematyka

I rok - Nauczanie Matematyki i Informatyki

I rok -  Matematyka w Finansach (specj.aktuarialna)

II rok -  Matematyka


Plany zajęć są również dostępne na tablicy ogłoszeń - II p., budynek A oraz w Sekretariacie Instytutu Matematyki UMCS, p. 227 - II p., budynek A


Szybkie wyszukiwanie


Instrukcja wyszukiwania planów zajęć

1. Wybierz pole SZYBKIE WYSZUKIWANIE

2. Powróć do poprzedniej strony

3. Dokonaj wyboru danego ROKU