Studia II stopnia

 

Zmiany
Plany mogą ulec zmianie. Kolejne wersje planów będą oznaczane skrótami w1, w2 itd (zmiany w planie studiów stacjonarnych będą zaznaczane kolorem czerwonym).

Sylabusy
Sylabusy przedmiotów znajdują się w Katalogu przedmiotów w systemie USOS

Oznaczenia przedmiotów
WY - wykład
CA - ćwiczenia
LB - laboratorium
KW - konwersatorium
PF - przedmiot fakultatywny

Oznaczenia sal
A.1..., A.2..., A.3..., A.4... - Wydział Politologii i Dziennikarstwa, ul. Głęboka 45
139aIMA, studio TV - Inkubator Medialno-Artystyczny, ul. Radziszewskiego 16

IPS - zajęcia 15 godzinne przez pierwszą połowę semestru
IIPS - zajęcia 15 godzinne przez drugą połowę semestru

Zajęcia przez pierwszą połowę semestru (IPS) kończą się, a przez drugą połowę semestru (II PS) zaczynają, w następujące dni:
poniedziałek - 25.IV
wtorek - 26.IV
środa - 27.IV
czwartek - 28.IV
piątek - 29.IV
Należy pamiętać, że zajęcia w w/w dniach, dla których jest oznaczenie IPS lub IIPS prowadzone są jedynie przez 45min. Dla IPS przez pierwsze 45minut, dla IIPS przez drugie 45min, np w dniu 25.IV dla IPS w godz. 9.40-10.25, a dla IIPS w godz. 10.25-11.10.

W dniu 17.VI.2022 r. zajęcia prowadzone są dla studentów studiów niestacjonarnych, o ile nie zrealizowali założonych programem kształcenia wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.

Seminaria prowadzone są w trybie zdalnym lub w budynku Wydziału - decyzja prowadzących seminarium.

Jeżeli przy przedmiocie nie podano nr sali (np. A.1.16), wówczas zajęcia prowadzone są zdalnie.

 

STUDIA STACJONARNE - SEMESTR LETNI 2021/2022 

Administracja publiczna

★ I rok - W1 | 

★ II rok - W2 | 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

★ I rok - specjalność Redaktorska W3 |
★ I rok - specjalność Public Relations W3 |

★ II rok - specjalność Redaktorska W3 |
★ II rok - specjalność Public Relations W3 |

International Relations

★ Kliknij tutaj, aby przejść do planów

Politologia

★ I rok - specjalność Analityka i doradztwo polityczne W1 |

II rok - specjalność Analityka i doradztwo polityczne W1 |

Stosunki międzynarodowe

★ I rok - specjalność Międzynarodowy marketing terytorialny W1 |

★ II rok - specjalność Międzynarodowy marketing terytorialny W2 |

Produkcja medialna

★ I rok - specjalność Realizacja filmowo-telewizyjna W2 | grupy 
★ I rok - specjalność Produkcja wydarzenia multimedialnego W2 | grupy 
★ I rok - specjalność Produkcja w branży gier W2 | grupy 

★ II rok - specjalność Realizacja filmowo-telewizyjna W2grupy 
★ II rok - specjalność Produkcja wydarzenia multimedialnego W2grupy 
★ II rok - specjalność Produkcja w branży gier W2grupy 

Bezpieczeństwo narodowe

★ I rok - specjalność Cyberbezpieczeństwo W3 | grupy
★ I rok - specjalność Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych W3 | grupy

II rok - specjalność Cyberbezpieczeństwo W2 | 
II rok - specjalność Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych W1 | 

Społeczeństwo informacyjne

★ I rok - W2 |

★ II rok - W1 |

   
STUDIA NIESTACJONARNE - SEMESTR LETNI 2021/2022
Bezpieczeństwo narodowe

★ I rok - specjalność Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych W5 |  

★ II rok - specjalność Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych W2 |