Studia II stopnia

 

Zmiany

Plany mogą ulec zmianie. Kolejne wersje planów będą oznaczane skrótami w1, w2 itd (zmiany w planie będą zaznaczane kolorem czerwonym).

Sylabusy

Oznaczenia przedmiotów

 • WY - wykład 
 • CA - ćwiczenia 
 • LB - laboratorium 
 • KW - konwersatorium 
 • PF - przedmiot fakultatywny
Oznaczenia sal
 • 06,07,011,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,206,216,217 - Wydział Politologii, Pl. Litewski 3
 • 34p,72p,76p,56p - Wydział Psychologii, Pl. Litewski 5
 • 10IMA,13IMA,139aIMA, studio TV - Inkubator Medialno-Artystyczny, ul. Radziszewskiego 16
 • 6z,8z,98z,100z,102z - DS ul. Zana 11
 • CJO - Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych, ul. Radziszewskiego 18 (DS Amor)
 • 2.1ET, 2.2ET - Ecotech, ul. Głęboka 39
 • F7 - Instytut Fizyki „Wieżowiec”, ul. Akademicka 7


IPS
- zajęcia 15 godzinne przez pierwszą połowę semestru
IIPS - zajęcia 15 godzinne przez drugą połowę semestru

Zajęcia przez pierwszą połowę semestru (IPS) kończą się, a przez drugą połowę semestru (II PS) zaczynają, w następujące dni:
poniedziałek - 27.IV
wtorek - 28.IV
środa - 22.IV
czwartek - 23.IV
piątek - 24.IV
Należy pamiętać, że zajęcia w w/w dniach, dla których jest oznaczenie IPS lub IIPS prowadzone są jedynie przez 45min. Dla IPS przez pierwsze 45minut, dla IIPS przez drugie 45min, np w dniu 27.IV dla IPS w godz. 9.35-10.20, a dla IIPS w godz. 10.20-11.05.

W dniu 17.VI.2020 r. zajęcia prowadzone są wg planu piątkowego.

Seminaria prowadzone są w gabinetach Profesorów, chyba, że w planie zajęć podano inaczej.

 

STUDIA STACJONARNE - SEMESTR LETNI 2019/2020 

Administracja publiczna

★ I rok - W4 | 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

I rok - specjalność Redaktorska W5 |
I rok - specjalność Public Relations W3 | grupy

★ II rok - specjalność Redaktorska W4 |
★ II rok - specjalność Public Relations W4 |

International Relations

★ Kliknij tutaj, aby przejść do planów

Politologia

★ I rok - specjalność Administracja publiczna W2 |

II rok - specjalność Administracja publiczna W1 |

Stosunki międzynarodowe

★ I rok - specjalność Międzynarodowy marketing terytorialny W5 |
★ I rok - specjalność Dyplomacja ekonomiczna W5 |

★ II rok - specjalność Międzynarodowy marketing terytorialny W1 |
★ II rok - specjalność Dyplomacja ekonomiczna W1 |

Produkcja medialna

I rok - specjalność Realizacja filmowo-telewizyjna W3 |  grupy
I rok - specjalność Produkcja wydarzenia multimedialnego W4 |  grupy
I rok - specjalność Produkcja w branży gier W3 |  grupy

★ II rok - specjalność Realizacja filmowo-telewizyjna W2 |  grupy
★ II rok - specjalność Produkcja wydarzenia multimedialnego W2 |  grupy
★ II rok - specjalność Produkcja w branży gier W1grupy

Bezpieczeństwo narodowe

I rok - specjalność Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowej W3 |
I rok - specjalność Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych W4 |
I rok - specjalność Bezpieczeństwo wewnętrzne RP W5 |

II rok - specjalność Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowej W1 | grupy
II rok - specjalność Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych W1 | grupy
II rok - specjalność Bezpieczeństwo wewnętrzne RP W2 | grupy

Społeczeństwo informacyjne

★ I rok - W1 |

   
STUDIA NIESTACJONARNE - SEMESTR LETNI 2019/2020
Bezpieczeństwo narodowe

I rok - specjalność Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych W7

★ II rok - specjalność Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych W3 | grupy