Studia doktoranckie


 Studia doktoranckie w zakresie matematyki


http://math.umcs.lublin.pl/studia_doktoranckie/

MATEMATYKA (studia stacjonarne III stopnia)

USOS - program studiów

Plan zajęć (semestr letni 2017/2018)

Studium doktoranckie prowadzone jest przez Instytut Matematyki. 

Słuchacze studiów doktoranckich mają możliwość przygotowania rozpraw doktorskich z następujących dziedzin matematyki:
1. analiza zespolona,
2. nieliniowa analiza funkcjonalna,
3. teoria przestrzeni Banacha,
4. rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna,
5. geometria różniczkowa,
6. fizyka matematyczna,
7. teoria ośrodków losowych,
8. kryptografia i teoria kodowania,
9. podstawy teoretyczne i zastosowania informatyki. 

Kierownik Studium Doktoranckiego Matematyki:
prof. dr hab. Stanisław Prus
Instytut Matematyki, pok. 329 (III p., budynek Starej Fizyki)
tel. (81) 537-6165
e-mail: stanislaw.prus@umcs.lublin.pl


 Kryteria przyznawania stypendiów doktoranckich (Matematyka)


2018/2019

 

Kryteria przyznawania punktów we wniosku o przyznanie STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW dla doktorantów Studiów Doktoranckich z Matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w roku akademickim 2018/2019

 

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego dla uczestników I roku studiów doktoranckich w roku akademickim

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego dla uczestników II, III i IV roku studiów doktoranckich w roku akademickim

Wniosek o przyznanie zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników I roku studiów doktoranckich w roku akademickim

Wniosek o przyznanie zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników II, III i IV roku studiów doktoranckich w roku akademickim 


 2017/2018

Kryteria przyznawania punktów we wniosku o przyznanie STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO oraz ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH dla doktorantów Studiów Doktoranckich z Matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w roku akademickim 2017/2018 

Kryteria przyznawania punktów we wniosku o przyznanie STYPENDIUM REKTORA DLA NEJLEPSZYCH DOKTORANTÓW dla doktorantów Studiów Doktoranckich z Matematyki  na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w roku akademickim 2017/2018


  2016/2017

Kryteria przyznawania punktów we wniosku o przyznanie STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO oraz ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH dla doktorantów Studiów Doktoranckich z Matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w roku akademickim 2016/2017

Kryteria przyznawania punktów we wniosku o przyznanie STYPENDIUM REKTORA dla najlepszych doktorantów Studiów Doktoranckich z Matematyki  na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w roku akademickim 2016/2017


 2015/2016

Kryteria przyznawania punktów we wniosku o przyznanie STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO dla doktorantów Studiów Doktoranckich z Matematyki  na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w roku akademickim 2015/2016

Kryteria przyznawania punktów we wniosku o przyznanie ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH dla doktorantów Studiów Doktoranckich z Matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w roku akademickim 2015/2016


Studia doktoranckie w zakresie fizyki


 http://kft.umcs.lublin.pl/studium/

FIZYKA (studia stacjonarne, III stopnia)

USOS - program studiów

Instytut Fizyki prowadzi czteroletnie stacjonarne studia doktoranckie w zakresie fizyki doświadczalnej oraz teoretycznej.

Plan studiów (2017/2018)

Efekty kształcenia (2017/2018)

Plan studiów (2014/2015)

Efekty kształcenia (2014/2015)

Kierownik Studium Doktoranckiego Fizyki: 

dr hab. Bożena Jasińska, prof. nadzw. (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 42A (parter, budynek A - Starej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6288
e-mail: bozena.jasinska@umcs.pl


 Kryteria przyznawania stypendiów doktoranckich (Fizyka) 


2018/2019

Kryteria punktowania osiągnięć doktorantów II, III i IV roku Studiów Doktoranckich Fizyki wnioskujących o stypendium doktoranckie od roku 2018/19 oraz Kryteria punktowania osiągnięć doktorantów wnioskujących o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji przedmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów Studiów Doktoranckich Fizyki od roku 2018/19

Kryteria punktowania osiągnięć doktorantów II, III i IV roku Studiów Doktoranckich Fizyki wnioskujących o stypendium doktoranckie od roku 2018/2019  

Kryteria punktowania osiągnięć doktorantów wnioskujących o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji przedmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów Studiów Doktoranckich Fizyki od roku 2018/2019  

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego dla uczestników I roku studiów doktoranckich w roku akademickim

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego dla uczestników II, III i IV roku studiów doktoranckich w roku akademickim

Wniosek o przyznanie zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników I roku studiów doktoranckich w roku akademickim

Wniosek o przyznanie zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników II, III i IV roku studiów doktoranckich w roku akademickim


 2016/2017

Kryteria punktowania osiągnięć doktorantów II, III i IV roku Studiów Doktoranckich Fizyki wnioskujących o stypendium doktoranckie na rok akademicki 2016/2017 

Kryteria punktowania osiągnięć doktorantów wnioskujących o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji przedmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów Studiów Doktoranckich Fizyki na rok akademicki 2016/2017 


2015/2016

Kryteria punktowania osiągnięć doktorantów II, III i IV roku Studiów Doktoranckich Fizyki wnioskujących o stypendium doktoranckie na rok akademicki 2015/2016

Kryteria punktowania osiągnięć doktorantów wnioskujących o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji przedmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów Studiów Doktoranckich Fizyki na rok akademicki 2015/2016


  Międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie fizyki

International Doctoral Studies in Physics  


INTERNATIONAL DOCTORAL STUDIES IN PHYSICS

Website

Contact person:

Head of the International Doctoral Studies in Physics
prof. Michał Warda
idsphysics@umcs.pl

dr hab. Michał Warda, prof. nadzw.

Pokój: 347 (III p., budynek Starej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6196
e-mail: michal.warda@umcs.pl 


Studia doktoranckie w zakresie informatyki


Studia środowiskowe prowadzone w kooperacji z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. 

Samorząd Doktorantów UMCS

Studia doktoranckie na stronie UMCS

Ubezpieczenia

Akty prawne