Students’ Corner

Konferencja Students’ Corner dzięki starannie przygotowanej oprawie naukowo-organizacyjnej stała się rozpoznawalną marką Koła Naukowego Anglistów UMCS, dzięki czemu na stałe wpisała się w coroczny kalendarz wydarzeń naukowych skierowanych do studentów i doktorantów kierunków filologicznych w Polsce. Artykuły pokonferencyjne publikowane są w czasopiśmie naukowym New Horizons in English Studies.