Studentka fizyki laureatką Medalu Najlepszy Absolwent UMCS 2012/2013

Mgr Anna Zdeb została najlepszą absolwentką UMCS za rok akademicki 2012/2013.

Pani Zdeb jest maturzystką V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. W roku akademickim 2012/2013 ukończyła studia (wg indywidualnego toku studiów) na kierunku fizyka, na specjalności fizyka teoretyczna, uzyskując średnią z przebiegu studiów 4,83. Pracę magisterską pod tytułem: „Modelowy opis spontanicznych rozpadów jąder atomowych przez rozszczepienie, emisję klastrów i cząstek alfa” napisała pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Pomorskiego. Wyniki tej pracy zostały ogłoszone drukiem w najlepszych światowych czasopismach z tej dziedziny. Obecnie jest doktorantką w Katedrze Fizyki Teoretycznej UMCS pod opieką dr. hab. Michała Wardy.

Laureatka jest autorką następujących publikacji:

Zdeb A., Warda M., Pomorski K., Half-lives for alpha and cluster radioactivity in a simple model, Physica Scripta T154, (2013) 014029,

Zdeb A., Warda M., Pomorski K., Half-lives for alpha and cluster radioactivity within a Gamov-like model, Physical Review C 87, (2013) 024308.

    Aktualności

    Data dodania
    19 listopada 2013