Student-kompetentny stażysta-wykwalifikowany pracownik

Tytuł projektu/nr umowy:
„Student – kompetentny stażysta – wykwalifikowany pracownik”/ Umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-173/14-00

Jednostka organizacyjna:
Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego w Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
Wydział Prawa i Administracji UMCS

Wartość projektu:
622 155,71 zł

Termin realizacji:
15.10.2014 – 30.09.2015