Studenckie Koło Wokalno- Aktorskie

Studenckie Koło Wokalno-Aktorskie powstało w 2019 roku z inicjatywy studentów drugiego roku kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, którzy pragnęli pogłębić swoją wiedzę a także doświadczenie w realizacji małych form wokalno-aktorskich, a także organizacji koncertów tematycznych. Koło jest samodzielną organizacją studencką o charakterze artystycznym. Studenci w ramach Koła zajmują się działalnością badawczą, organizują warsztaty z zakresu wokalistyki, interpretacji tekstu, ruchu scenicznego, scenicznej pracy z ciałem. Działania te pozwalają na poszerzenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu podstaw techniki aktorskiej oraz umiejętności produkcji spektakli artystycznych.

Studenci samodzielnie piszą scenariusze krótkich wypowiedzi filmowych a następnie spośród członków Koła wybierają aktorów i reżyserują swoje prezentacje. Poprzez samodzielne zrealizowanie własnego twórczego pomysłu zdobywają wiele niezbędnych kompetencji i umiejętności, a także doprowadzają do bardzo ważnej integracji środowiska akademickiego. W planach Koła jest prezentacja dokonań na konkursach oraz udział w spektaklach operowych i teatralnych oraz pokazach filmowych w kraju i za granicą, co z pewnością przyniesie poszerzenie i możliwość wymiany doświadczeń.

W bieżącym roku Koło zostało zarejestrowane w Bazie Kół Naukowych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Koło liczy obecnie 21 członków.

 

e-mail organizacji: elzbieta.krzeminska@poczta.umcs.lublin.pl

opiekun: prof. dr hab. Elżbieta Krzemińska

adres siedziby: al. Kraśnicka 2b, sala 108, 20-718 Lublin