Studenckie Koło Wokalno-Aktorskie

Siedziba:
Wydział Artystyczny UMCS
Instytut Muzyki
Al. Kraśnicka 2b sala 108 
20-718 Lublin

Opiekun merytoryczny:
 prof. dr hab. Elżbieta Krzemińska

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/167/2020

    Autor
    Marta Wolińska