Studenckie Koło Naukowe Socjologów Gospodarki i Organizacji

Cele:

 • pogłębianie wiedzy z zakresu Socjologii gospodarki i nauk pokrewnych,
 • rozwijanie życia samorządowego i przygotowywanie ich do pracy zawodowej,
 • działalność samopomocowa w zakresie studiów,
 • tworzenie wśród studentów UMCS atmosfery koleżeńskiej, więzi z uniwersytetem oraz kultywowanie tradycji akademickich,
 • działalność na rzecz promocji wraz z czynnym udziałem w jej strukturach UMCS (Członkowie Koła są reprezentantami studentów podczas Rady Wydziałowej).

Projekty:

 • Ogólnopolska Konferencja „Innowacyjna Polska - Wielopłaszczyznowy rozwój kraju”, 
 • przeprowadzenie badań jakościowych i ilościowych  dla projektu Student w mieście,
 • projekt realizowany przez Galerię Labirynt i Urząd Miasta we współpracy z Wydziałem Filozofii i Socjologii UMCS, 
 • prowadzenie badań fokusowych dla Biura ds. Jakości Kształcenia UMCS, 
 • uczestnictwo w Kongresie Obywatelskim,
 • organizacja warsztatów dla członków Koła.

Siedziba Organizacji:
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4 pok. 05
20-031 Lublin

Kontakt:
sknsgioumcs@gmail.com
Facebook 

Opiekun:
mgr Michał Wójcik

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/066/2013

 

  Autor
  Anna Nieoczym