Studenckie Koło Naukowe Rusycystów

Cele Organizacji:

 • zdobywanie i pogłębianie wiedzy z zakresu języka, kultury i literatury rosyjskiej;
 • popularyzacja tej wiedzy podczas studenckich konferencji i sesji naukowych, warsztatów dla szkół oraz projektów kulturalno-naukowych;
 • rozwijanie talentów artystycznych i organizacyjnych członków Koła;
 • aktywizacja studentów i angażowanie ich w działania na rzecz promocji Instytutu Neofilologii i Uczelni;
 • integracja studentów Koła ze studentami zagranicznymi uczącymi się w Instytucie Neofilologii;
 • integracja środowiska akademickiego i szkolnego poprzez realizację wspólnych projektów;
 • współpraca z absolwentami filologii rosyjskiej/rusycystyki UMCS, instytucjami samorządowymi i oświatowymi w ramach wspólnych projektów;
 • współpraca z innymi studenckimi kołami naukowymi działającymi przy Instytucie Neofilologii oraz na Wydziale Humanistycznym UMCS.

Projekty:

Struktura organizacji:

 • Sekcja naukowa;
 • Sekcja artystyczna;
 • Sekcja dydaktyczna;
 • Sekcja organizacyjna.

Siedziba organizacji:
Instytut Neofilologii
pl. Marii Curie- Skłodowskiej 4, gab. 435
20-031 Lublin
                                      
Kontakt:
knsrus@poczta.umcs.lublin.pl
Fanpage

Opiekun Koła:
dr hab. Ewa Białek
Katedra Językoznawstwa Słowiańskiego, Instytut Neofilologii 

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/020/2013