Studenckie Koło Naukowe Quaero

Siedziba organizacji:
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Instytut Psychologii
Plac Litewski 5
20-080 Lublin

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/021/2013

    Autor
    Anna Nieoczym