Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS

13.02.2014

Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS działa na Wydziale Prawa i Administracji.