Studenckie Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego

   Studenckie Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego (SKNPM UMCS)

 • jest organizacją zrzeszającą studentów z UMCS mających na celu poszerzenie swojej wiedzy z zakresu publicznego prawa międzynarodowego, dyplomacji jak i bezpieczeństwa międzynarodowego,
 • działa od stycznia 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • jej członkowie zdobywają istotne osiągnięcia naukowe, m.in. w Olimpiadzie Geopolitycznej (01.12.18 r. – Patryk Matysiuk) oraz Turnieju Debat Europejskich „Team Europe & the art of debate” (25.04.18 r. – P. Matysiuk, A. Podlasek, P. Radziejewicz, M. Sońta),
 • zorganizowało wiele klubów dyskusyjnych, akcji profilaktycznych oraz konferencji naukowych, a informacje o nowych przedsięwzięciach można uzyskać na stronie FB Koła.

Zrealizowane przedsięwzięcia:

 • Organizacja Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. "Światowy Dzień Zdrowia: aspekty medyczne - uregulowania prawne" w dniu 20 kwietnia 2018 r. oraz jej II edycji w dniu 11 kwietnia 2019 r (wydarzenia objęte patronatem Lubelskiego Oddziału NFZ oraz Dziekana WPiA UMCS);
 • Organizacja Akademii Prawa Międzynarodowego (luty – kwiecień 2018 r.), w ramach której zorganizowano prelekcje z różnymi przedstawicielami nauki jak i praktyki m. in. były wicepremier dr Henryk Goryszewski, dziekan WPiA prof. dr hab. Anna Przyborowska Klimczak, Prof. dr hab. Jerzy Menkes oraz dr hab. Adam Tarach, prof. nadzw. UMCS, a ponadto zorganizowano warsztaty z debat oksfordzkich przez prowadzących warsztaty w kontekście Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich (AMPDO)
 • Organizacja akcji profilaktycznych, w tym dwóch z okazji Światowego Dnia Zdrowia i przed okresem wakacyjnym 17/18 r. "Zdrowe wakacje" oraz przed feriami zimowymi 18/19 o zatytułowanej „Zdrowy Nowy Rok & Zdrowe Ferie” we współpracy z Młodymi Medykami, PTTS Lublin oraz SKN Dietetyków UP;
 • periodycznie organizowane kluby dyskusyjne (zostały zorganizowane takie kluby m.in. jak: " Kształtowanie się Armii Europejskiej”, „PESCO: Bezpieczniejsza Europa to bezpieczniejsza Polska”, „Zmiana czasu w UE”, „Odpowiedzialność za akty terroryzmu powietrznego).

Cele Koła:

 • pogłębianie wiedzy i umiejętności studentów z zakresu prawa międzynarodowego publicznego,
 • propagowanie nowych aktów prawnych mających kluczowe znaczenie dla prawa międzynarodowego oraz ważnych wydarzeń kulturalnych,
 • analiza stosowania prawa międzynarodowego w prawie krajowym,
 • poszerzanie wiedzy z zakresu protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre,
 • nauka legislacji aktów prawnych prawa międzynarodowego, wspólnotowego i wewnętrznego,
 • rozwój kompetencji miękkich związanych z negocjacjami międzynarodowymi,
 •  zachęcanie studentów do śledzenia aktualnych wydarzeń areny międzynarodowej,
 • rozwijanie umiejętności debatowania,
 • edukacja w formułowaniu własnych poglądów,
 • wdrażanie studentów do pracy naukowo- badawczej,
 •  rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi,
 • rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła,
 • zdobywanie naukowego doświadczenia,
 • aktywizacja i integracja środowiska akademickiego UMCS,
 • wspieranie rozwoju środowiska akademickiego.

Współpraca Koła:

Koło współpracuje z takimi organizacjami jak Forum Młodych Dyplomatów, RODM Lublin, Młodzi Medycy, PTTS Lublin, SKN Dietetyków UP oraz innymi kołami naukowymi m.in. Kołem Naukowym Prawa Europejskiego UMCS czy SKNP UMCS.

Siedziba Organizacji: 
Wydział Prawa i Administracji
Pl. Marii Curie- Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Kontakt: 
sknprawamiedzynarodowego@gmail.com 
Facebook

Opiekun merytoryczny:
(adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego)
dr Edyta Lis

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/149/2017