Studenckie Koło Naukowe Obrońców Dyscyplinarnych

Cele Koła:

 • propagowanie wiedzy prawniczej w szczególności z zakresu postępowania karnego i postępowania dyscyplinarnego,
 • wspieranie członków Koła w ich rozwoju naukowym,
 • integrację środowiska studentów WPiA UMCS,
 • kształtowanie wzorowej postawy i wysokiej poziomu etyki zawodowej prawnika,
 • dbanie o dobre imię oraz godne reprezentowanie WPiA UMCS oraz Uniwersytetu. 

Koło realizuje swoje cele poprzez:

 • prowadzenie badań naukowych, opracowywanie publikacji poświęconych postępowaniu dyscyplinarnemu i karnemu,
 • prowadzenie analiz statystycznych w zakresie postępowań dyscyplinarnych,
 • świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej dla obwinionych w postępowaniu dyscyplinarnym,
 • organizowanie konferencji, zjazdów i sympozjów naukowych,
 • udział w konferencjach, zjazdach i sympozjach naukowych w kraju i za granicą,
 • współpracę z organami postępowania dyscyplinarnego,
 • stałą współpracę ze Studenckim Kołem Naukowym Prawników UMCS w zakresie realizacji celów statutowych obu organizacji,
 • współpracę z innymi organizacjami, kołami naukowymi oraz przedstawicielami nauki.

Siedziba Koła: 
Wydział Prawa i Administracji UMCS
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 pok. 016 
20-031 Lublin

Kontakt: makrolicki@gmail.com

Opiekun Koła: dr Jakub Kosowski