Studenckie Koło Naukowe Kulturoznawców

Cele:

 • propagowanie szeroko pojętej kultury,
 • promowanie dziedzictwa kulturowego regionu,
 • działalność artystyczna,
 • rozpoznawanie problemów animacji kultury w powiązaniu z udziałem w upowszechnianiu kultury,
 • organizowanie sesji naukowych,
 • udział w lokalnych i ogólnopolskich sesjach naukowych,
 • realizacja projektów wydawniczych,
 • badania naukowe w różnych specjalnościach, wynikające z zainteresowań członków Koła (w formie badań stacjonarnych, terenowych, specjalistycznych obozów naukowych itp.),
 • nawiązanie współpracy ze studentami kierunków humanistycznych z innych ośrodków uniwersyteckich w kraju i za granicą,
 • współpraca z instytucjami kultury i mediami z regionu, kraju i zagranicy,
 • współpraca z innymi kołami naukowymi działającymi na UMCS,
 • realizacja indywidualnych oraz zbiorowych form kreatywności studentów.

Projekty: 

 • Publikacja Naukowa w serii wydawniczej „Szkice Kulturoznawcze”:
  • zorganizowanie konferencji naukowej „Kolor w kulturze” w maju 2011 r.,
  • zgromadzenie prezentacji przedstawionych podczas konferencji,
  • zgłoszenie publikacji do druku, recenzje poszczególnych tekstów,
  • ukazanie się publikacji jako III tomu serii „Szkice kulturoznawcze” - tom zatytułowany „Podróże nie tylko w czasie i przestrzeni”,
 • Wigilia Instytutu Kulturoznawstwa - przygotowanie występu artystycznego pod szyldem TIK (Teatru Instytutu Kulturoznawstwa), który stanowi sekcję SKNK:
  • zaproszenie pracowników Instytutu Kulturoznawstwa, studentów, promowanie wydarzenia plakatami, ulotkami, zdobycie patronatu medialnego Radia Centrum,
  • pzygotowanie poczęstunku, występu artystycznego, wspólnego kolędowania,
  • projekt realizowany corocznie, ma charakter otwarty,
  • każdego roku przyjmuje inną formę artystycznego wyrazu,
 • Organizacja Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Erotyka we współczesnej kulturze”
  • projekt odbył się 14 maja 2013 r.,
  • przygotowanie merytoryczne uczestników konferencji, zgromadzenie tekstów do przyszłej publikacji pokonferencyjnej,
  • promocja wydarzenia,
  • organizacja techniczna konferencji przez członków Koła,
  • wielu członków Koła zaprezentowało swoje referaty,
  • ustalenie programu konferencji, kontakt z referantami,
  • organizacja koncertu pokonferencyjnego,
  • SKNK każdego roku organizuje konferencję naukową,
  • co roku ma ona wymiar kulturoznawczy.
  • do wystąpienia i pomocy przy organizacji wydarzenia zapraszani są członkowie innych kół naukowych z całej Polski,
 • Prace nad spektaklem „Dzieje Gnijącej Panny Młodej” realizowane przez sekcję teatralną SKNK – Teatr Instytutu Kulturoznawstwa (TIK):
  • przygotowanie scenariusza (Jarosław Olejniczak),
  • prace nad tekstem (współpraca z aktorami Teatru Jasnego w Lublinie),
  • przygotowanie kostiumów, rekwizytów,
  • regularne próby teatru.

Siedziba Organizacji: 
Wydział Humanistyczny UMCS (NH)
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, sala 017b 
20-031 Lublin

Kontakt:
sknk.umcs@gmail.com 
sknkumcslublin@gmail.com 
Facebook
Strona www 

Opiekun:
mgr Magdalena Długosz

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/051/2013

  Autor
  Anna Nieoczym