Studenckie Koło Naukowe Informatyków. NET

Studenckie Koło Naukowe Informatyków.NET


Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS 

Opiekun: mgr Krzysztof Dmitruk
Katedra Oprogramowania Systemów Informatycznych

 e-mail: kontakt@skni.umcs.pl