Studenckie Koło Naukowe Gleboznawców

Siedziba Organizacji: 
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Al. Kraśnicka 2cd
20-718 Lublin

Opiekun merytoryczny:
dr Piotr Bartmiński

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/081/2013

    Autor
    Anna Nieoczym