Studenckie Koło Naukowe Forum Młodych Rzeźbiarzy

Siedziba Organizacji:
Wydział Artystyczny UMCS
Instytut Sztuk Pięknych
Al. Kraśnicka 2b Pracownia Cerkiewka
20-718 Lublin

Kontakt:
forum.mlodych.rzezbiarzy@gmail.com  

Opiekun:
dr Wojciech Mendzelewski

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/064/2013

    Autor
    Anna Nieoczym