Studenckie Koło Naukowe Forum Młodych Rzeźbiarzy

Podstawowym celem Koła Naukowego Forum Młodych Rzeźbiarzy jest rozwijanie zainteresowań i aktywizacja studentów Wydziału Artystycznego oraz  innych wydziałów UMCS w szeroko rozumianym  obszarze rzeźby i form przestrzennych. W ramach działań organizowane są plenery, wyjazdy naukowe, warsztaty, wystawy, konferencje i inne. Prezentacja indywidualnych postaw studentów zrzeszonych w Kole umożliwia rozwój badań studenckich związanych z ww. dyscypliną, upowszechnianiem jej i promocją działań artystycznych studentów.

Do najważniejszych osiągnięć Koła należą: organizacja 15 plenerów rzeźbiarskich, w ramach których powstało kilkadziesiąt monumentalnych rzeźb plenerowych wykonanych w kamieniu i drewnie. Prace te stanowią stałe ekspozycje w przestrzeniach miejskich Józefowa roztoczańskiego, Janowa Lubelskiego, Krynic oraz Jaworzna. Prace studentów należący do koła były prezentowane były na kilkunastu wystawach zbiorowych w galeriach Miasta Lublina. Ponadto od 2017 roku członkowie Koła czynnie biorą udział w działaniach artystycznych realizowanych w ramach Nocy Kultury w Lublinie. Prezentowane dzieła cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, były prezentowane w ogólnopolskich mediach. Jedną z form działalności Koła było również przeprowadzenie w Pracowni Rzeźby i Technik Szklarskich Wydziału Artystycznego  warsztatów rzeźbiarskich dla dzieci i młodzieży z lubelskich szkół podstawowych i średnich. W roku 2018 koło podjęło współpracę z lubelską  fundacją Krajobrazy oraz Miejskimi Domami Kultury Bronowice i Ruta, w ramach której realizują z dziećmi przestrzenne działania artystyczne oraz pokazy własnych dokonań twórczych.

e-mail organizacji: forum.mlodych.rzezbiarzy@gmail.com wojciech.mendzelewski@poczta.umcs.lublin.pl

opiekun: dr hab. szt. Wojciech Mendzelewski

adres siedziby: al. Kraśnicka 2b, Pracownia Cerkiewka, 20-718 Lublin