Studenckie Koło Naukowe Cyberkultury


Prezes: Paulina Woś
Wiceprezes: Jakub Grandys
Skarbnik: Kamila Holc
Czwarty członek zarządu - Angelika Sobolewska

Opiekun koła:dr Michał Bobrowski

Miejsce: Wydział Humanistyczny UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A (pokój 015B, 016B), 20-031 Lublin

Kontakt:
E- mail: sknck.umcs@gmail.com
Facebook
Youtube
Strona SKNC http://sknc.umcs.lublin.pl/

 


 Koło powstało w grudniu 2014 roku. Główne cele działalności to:

 • Propagowanie szeroko pojętej kultury nowych mediów i cyberkultury

 • Badania naukowe w różnych specjalnościach, wynikających z kierunków kształcenia (w formie badań stacjonarnych, specjalistycznych obozów naukowych, wyjazdów do instytucji i firm zajmujących się kulturą cyfrową itp.)

 • Zapraszanie gości badaczy, artystów i specjalistów z zakresu nowych mediów, game development, ICT, marketingu i promocji, animacji kultury na spotkania, warsztaty, szkolenia, wykłady i prezentacje.

 • Badanie i animacja kultury gier komputerowych

 • Projekty wydawnicze oraz multimedialne i sieciowe

 • Realizacja indywidualnych oraz zbiorowych form kreatywności studentów

 • Nawiązanie współpracy ze studentami, kołami naukowymi z UMCS i z innych ośrodków uniwersyteckich w kraju i zagranicą

 • Współpraca z instytucjami kulturalnymi i medialnymi z regionu, kraju i zagranicy

 • Promowanie dziedzictwa kultury cyfrowej

 • Organizowanie sesji naukowych

 • Rozpoznawanie problemów związanych z animacją kultury cyfrowej, sieciowej i nowo medialnej w powiązaniu z udziałem w upowszechnianiu kultury

 • ZARZĄD na kadencję 2014-2016 
  Prezes: Anna Wuls
  Wiceprezes: Elżbieta Zabłocka
  Skarbnik: Rafał Drewicz
  Sekretarz: Paulina Olszewska
  Koordynator projektów sieciowych: Bartłomiej Wnuk
  Autor
  Urszula Kurzątkowska