Studenckie Koło Naukowe Cyberbezpieczeństwa "Bad Alloc"

Siedziba Organizacji: 
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Pl. Marii Curie- Skłodowskiej 1, pok. 306
20-031 Lublin

Opiekun:
dr Damian Rusinek

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/131/2016