Studenckie Koło Naukowe Ceramika Unikatowa i Formy Przestrzenne

Głównymi założeniami Koła Naukowego Ceramika Unikatowa i Formy Przestrzenne są: stworzenie środowiska rozwijającego zainteresowania naukowe i artystyczne w zakresie ceramiki unikatowej, animacja i promocja studenckiej działalności artystycznej, zdobywanie i wymiana doświadczeń w posługiwaniu się różnorodnymi technikami ceramicznymi i rzeźbiarskimi, rozwijanie zainteresowań studentów w dziedzinie dawnych i najnowszych zjawisk w sztuce oraz stworzenie forum dyskusyjnego służącego wymianie myśli i poglądów artystycznych.

Do najważniejszych osiągnięć Koła należą: przygotowanie zestawu prac pt. Karypel, które zostały zaprezentowane na 3 wystawach w 2019 r. (Noc Kultury w Lublinie, Galeria w Pasażu w Pracowniach Kultury Tatary, Wydział Artystyczny UMCS). Ekspozycje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, były prezentowane w ogólnopolskich mediach. Inną formą działalności uczestników było przeprowadzenie w 2019 r. w ramach wydziałowego projektu Dotyk Sztuki warsztatów ceramicznych dla dzieci niewidomych i słabo widzących, dzięki któremu powstały intrygujące autoportrety uczestników. Na spotkaniach Koła członkowie ustalają program działania dotyczący realizacji artystycznych, planów wystaw oraz poznawaniu twórczości artystów, którzy inspirują kreacją, użytą technologią lub ideą prac.  W 2017 roku następowała wymiana członków Koła i jego działalność opierała się na studyjnym pogłębianiu warsztatu, wiedzy i umiejętności i prezentacjach na terenie WA osiągnięć poszczególnych studentów. W latach poprzednich Koło uczestniczyło w warsztatach, plenerach i wyjazdach studyjnych (m.in. warsztaty realizacji i wypału ceramiki techniką raku, Pracownia Żywioły Ziemi w Niemcach k/Lublina, wyjazd do Fabryki Porcelany Ćmielów).

e-mail organizacji: ceramika.unikatowa@gmail.com alicja.kupiec@poczta.umcs.lublin.pl

opiekunowie: dr hab. szt. Alicja Kupiec, mgr Oliwia Beszczyńska

adres siedziby: al. Kraśnicka 2b sala 27, 20-718 Lublin