Studenckie Koło Naukowe Badaczy Literatury Dawnej "Tolle Lege"

Siedziba Organizacji:
Wydział Humanistyczny UMCS
Plac Marii Curie- Skłodowskiej 4A 
20-031 Lublin

Opiekun:
prof. dr hab. Dariusz Chemperek
dr Tomasz Lawenda

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/165/2019