Studenckie Koło Miłośników Kultury Staropolskiej UMCS

Cele Koła:

 • propagowanie kultury staropolskiej wśród studentów Wydziału Humanistycznego;
 • organizowanie wyjazdów naukowych dla członków Koła;
 • organizowanie wycieczek naukowych i krajoznawczych dla studentów Filologii Polskiej UMCS;
 • rozwijanie zainteresowań literaturą i kulturą staropolską w kontekście europejskim;
 • promowanie działalności naukowej studentów w zakresie kultury staropolskiej
 • promowanie dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny.

Koło realizuje powyższe cele poprzez:

 • cykliczne panele dyskusyjne;
 • wykłady;
 • wyjazdy naukowe, pogłębiające wiedzę na temat średniowiecznej, renesansowej i barokowej sztuki, literatury i architektury (m.in. w województwie lubelskim);
 • organizowanie Studenckich Konferencji Naukowych
 • organizowanie imprez popularyzatorskich (np. wieczory poezji dawnej).

Projekty:

 • Bibliografia edycji i studiów o literaturze polskiego renesansu i baroku przedsięwzięcie bibliograficzne, którego celem jestpublikowanie aktualnego stanu badań (monografie i studia dotyczące literatury staropolskiej od XVI wieku do roku 1750) na stronie Instytutu Filologii Polskiej UMCS.

Siedziba Organizacji: 
Wydział Humanistyczny UMCS
Instytut Filologii Polskiej
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

Opiekun:
dr Tomasz Lawenda
tomasz.lawenda@poczta.umcs.lublin.pl

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/100/2014

  Autor
  Anna Nieoczym