Studenckie Koło Historyków Satyryków

Cele:

 • przygotowywanie i prezentowanie inscenizacji historycznych w formie satyrycznej w celu popularyzacji ważniejszych wydarzeń historycznych w środowisku studenckim,
 • rozwijanie zainteresowań naukowych członków Koła,
 • wdrażanie członków Koła do popularyzowania historii,
 • ogólna działalność dla dobra Uniwersytetu.

Projekty:

 • Satyryczne Spotkania Historyczne:
  • mają na celu popularyzację ważniejszych wydarzeń historycznych w środowisku akademickim,
 • Inscenizacje historyczne Studenckiego Koła Historyków Satyryków:
  • Hołd pruski (1525 r.),
  • Mezalians Zygmunta Augusta (1548 r.),
  • Wyjazd królowej Bony (1556 r.),
  • Unia lubelska (1569 r.),
  • Pierwsza wolna elekcja (1573 r.),
  • Utworzenie Trybunału Koronnego (1578 r.),
  • Utworzenie Trybunału Skarbowego Radomskiego (1613 r.),
  • Jan III Sobieski pod Wiedniem (1683 r.),
  • Pierwszy obiad czwartkowy (1770 r.),
  • Uchwalenie Konstytucji 3 Maja (1791 r.),
  • Przyjazd Napoleona do Warszawy (1807 r.),
  • Udomowienie konia leśnego w Polsce (1813 r.),
  • Powołanie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (1944 r.),
  • Obchody tysiąclecia państwa polskiego (1966 r.),
  • Lipcowa podwyżka cen żywności (1980 r.).

Siedziba Organizacji:
Wydział Humanistyczny UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a p. 311
20-031 Lublin

Kontakt:
historycysatyrycy@gmail.com
Facebook

Opiekun:
dr hab. Leszek Wierzbicki, prof. nadzw. UMCS

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/009/2013