Studenckie Koło Fotografii Przyrodniczej

13.02.2014

Studenckie Koło Fotografii Przyrodniczej działa na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS.