Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Teatrologów

Cele: 

 • Zdobywanie i pogłębianie wiedzy z zakresu historii teatru i dramatu, warsztatu reżysera, technik teatralnych.
 • Rozwijanie zainteresowań naukowych.
 • Zapoznawanie z tajnikami pracy aktora, śledzenie ewolucji technik reżyserskich, poznanie środowiska teatrologów, nawiązanie współpracy z teatrami.
 • Integracja środowiska akademickiego.

Projekty:

 • Podwieczorki czwartkowe
  • Każdy przedostatni czwartek miesiąca
  • Co miesiąc 
  • Cykliczne debaty, podczas których wraz ze specjalistami rozmawiamy na temat bieżących wydarzeń teatralnych.
  • facebook 
 • 5ściana
  • Czasopismo teatralne, wydawane podczas festiwali: Międzynarodowego Festiwalu "Konfrontacje Teatralne", Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca, Ogólnopolskiego Studenckiego Festiwalu Teatralnego „Kontestacje”, Maat Festiwal.
 • Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Nowoczesne i ponowoczesne przygody ciała” (25-26 kwietnia 2013 r.)
 • Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Miasto w sztuce – sztuka w mieście” (10-11 kwietnia 2014)

Siedziba Organizacji: 
Wydział Filologiczny UMCS
Instytut Filologii Polskiej
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

Kontakt:
umcsskant@gmail.com
facebook
Blog

Opiekun:

dr Jarosław Cymerman 

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/013/2013

  Autor
  Marta Wolińska