Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Muzyki Jazzowej Take Swing

Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe  Muzyki Jazzowej TAKE SWINGto organizacja, która postawiła sobie za głównie cele promowanie muzyki jazzowej i integrację środowiska jazzowego.

Jego członkowie to awangarda kierunku jazz i muzyka estradowa na Wydziale Artystycznym UMCS. Ich ambicją jest poszerzanie umiejętności wykonawczych i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie szeroko rozumianego idiomu muzyki jazzowej.

W bardzo krótkim czasie swego istnienia, przez rok, od października 2019 roku, zorganizowali aż dziewięć jam session, co zważywszy na zawieszenie życia koncertowego i akademickiego związanego z pandemią, jest niezmiernie imponujące. Każde z jam session miało swój temat i było umiejscowione w jazzowym kalendarzu, nawiązywało do jazzowych zwyczajów, utworów (Zaduszki Jazowe, Ostatnie Jesienne LiścieKarnawał Jazzowy, Babskie Jam Session, Back to Schoolin’). Dbałość o kultywowanie muzyki polskiej znalazła swój wyraz w Dżemie po Polsku, na którym młodzi artyści potraktowali polskie utwory jako standardy i one to właśnie posłużyły za tematy do improwizacji.         

W działaniach - występach prezentują indywidualne osiągnięcia. Dbają również rozwijanie swych osobowości artystycznych. Poza koncertami, mają w planach organizację warsztatów i obozów naukowych oraz spotkań z wybitnymi osobowościami jazzu.

Członkowie Koła TAKE SWING są bardzo aktywni  na niwie artystycznej. Biorą czynny udział w życiu Instytutu Muzyki WA UMCS. Ich sprawność organizacyjna dobrze rokuje dla przyszłych przedsięwzięć i inicjatyw artystyczno-naukowych. TAKE SWING to organizacja która skupia i ogniskuje wokół siebie akademickie środowisko artystycznego Lublina.      

Nazwa - TAKE SWING - to gra słów nawiązująca do jednego z najsłynniejszych utworów jazzowych, legendarnego Take Five Paula Desmonda. Zastąpienie wyrazu "five" słowem "swing" ma na celu podkreślenie poszanowania tradycji i ciągłości historycznej współczesnej muzyki jazzowej.

 

e-mail organizacji: takeswingjazzumcs@gmail.com

bogdanowicz@poczta.umcs.lublin.pl

opiekun: dr hab. Mariusz Bogdanowicz, prof. UMCS

adres siedziby: al. Kraśnicka 2a, 20-718 Lublin