Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Muzyki Jazzowej Take Swing

Siedziba:
Wydział Artystyczny UMCS
Instytut Muzyki
Al. Kraśnicka 2a 
20-718 Lublin

Opiekun merytoryczny:
 dr hab. Mariusz Bogdanowicz, prof. UMCS

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/168/2020