Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Muzyki Jazzowej - TAKE SWING

Siedziba:
Wydział Artystyczny UMCS
Instytut Muzyki
Al. Kraśnicka 2a 
20-718 Lublin

Konatakt:
E-mail:takeswingjazzumcs@gmail.com
Facebook

Opiekun merytoryczny:
 dr hab. Mariusz Bogdanowicz, prof. UMCS

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/168/2020