Koło Naukowe Twórczych Pedagogów Resocjalizujących

Informacje o Kole Naukowym Twórczych Pedagogów Resocjalizujących

Cele Koła:

- Popularyzowanie wiedzy na temat resocjalizacji w warunkach zakładowych i wolnościowych.
- Rozwijanie zainteresowań studentów związanych z pedagogiką resocjalizacyjną.
- Realizacja nowatorskich pomysłów na resocjalizację – rozwijanie warsztatu metodycznego studentów poprzez praktyczne działania na terenie różnych placówek o profilu resocjalizacyjnym.
- Propagowanie idei wykorzystania arteterapii w resocjalizacji poprzez realizację zajęć warsztatowych z różnymi grupami podopiecznych.
- Poszerzanie wiedzy naukowej studentów i dokonywanie systematycznej ewaluacji realizowanych projektów naukowych.
- Nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym – modyfikowanie postaw i przekonań na temat osób nieprzystosowanych społecznie.
- Zapoznanie z organizacją i funkcjonowaniem różnego rodzaju placówek resocjalizacyjnych.
- Czynne uczestnictwo w konferencjach, seminariach, warsztatach, wystawach
i innych imprezach naukowo-kulturalnych w celu wzbogacenia swojej wiedzy, wymiany doświadczeń i nawiązywaniu współpracy z różnymi instytucjami.

Sekcje działające w kole naukowym:

 • naukowa,
 • warsztatowa,
 • arteterapii,
 • resocjalizacji wolnościowej,
 • resocjalizacji zakładowej.

Projekty realizowane przez Koło:
Koło Naukowe podejmuje szereg inicjatyw, z których staramy się, aby większość miała charakter cykliczny. Poniżej przedstawiamy główne obszary naszej działalności:

1) Warsztaty tematyczne (projekty naukowe), rozwijające kompetencje społeczne skazanych:
Są okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń. Ponadto umożliwiają skazanym zdobycie wiedzy oraz umiejętności - teoretycznych i praktycznych, które mogą sprawdzić i „przećwiczyć” przed opuszczeniem zakładu, przyczyniając się do wzrostu ich kompetencji osobowych
i umożliwiając im szybszą readaptację społeczną. Okresowo zmieniani są adresaci zajęć,
a działalność rozszerzana jest o kolejne placówki, sprawiając, że zasięg przedsięwzięcia został rozszerzony z lokalnego do okręgowego, odbywając się w kliku jednostkach Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie.
W ostatnich latach projekty naukowe kierujemy także do nieletnich i podopiecznych różnych placówek – resocjalizacyjnych i edukacyjnych.

2) Organizacja konferencji naukowych, warsztatów, propagujących ideę resocjalizacji w społeczeństwie, środowisku studenckim i wybranych grupach zawodowych:
Koło naukowe dokłada wszelkich starań, aby regularnie organizować konferencje naukowe lub warsztaty. Dążymy do tego, by miały one charakter cykliczny. W trosce o ich jak najlepszą organizację staramy się pozyskiwać sponsorów zewnętrznych, bądź zachęcać do wspólnej organizacji zaprzyjaźnione placówki i środowiska. Jak zostało już wspomniane, konferencje stwarzają nam okazję do wymiany doświadczeń i rozszerzania współpracy o inne placówki i środowiska. Naszym głównym celem jest zmiana wizerunku osoby, która weszła w konflikt z prawem i ułatwienie jej późniejszego włączenia się w życie społeczeństwa, dlatego często towarzyszy im prezentacja prac osadzonych wykonywanych m.in. w toku warsztatów arteterapeutycznych. Obecnie, dzięki zaangażowaniu mediów i portali społecznościowych, nasze konferencję mają zasięg ogólnopolski.

3) Warsztaty szkoleniowe dla członków Koła, połączone z poznaniem specyfiki funkcjonowania określonych placówek resocjalizacyjnych:
Jednym z cyklicznych przedsięwzięć Koła jest również dbanie o wiedzę jego członków, aby w podejmowanych działaniach potrafili uwzględnić perspektywę osoby, z którą pracują i zweryfikować proponowane przedsięwzięcia o realia funkcjonowania poszczególnych placówek. W kolejnych latach zamierzamy rozszerzyć tą działalność, wychodząc również poza granice województwa lubelskiego. Wyjazdy organizowane są ze środków własnych Koła, jednak nie odbyłyby się bez współpracy i życzliwości personelu poszczególnych placówek.

4) Aktywny udział członków Koła w konferencjach naukowych – propagowanie działalności Koła, jak również samej idei resocjalizacji, działalność promocyjna:
Uczestnictwo w konferencjach, podobnie jak ich organizacja stanowi jeden z celów działalności statutowej Koła, dlatego staramy się realizować go regularnie.
Od lat uczestniczymy także w Drzwiach Otwartych i Lubelskim Festiwalu Nauki.

5) Organizacja cyklicznych warsztatów z zakresu arteterapii, które stanowią przeważającą większość działalności Koła:
Oddziaływania arteterapeutyczne stanowią jeden z głównych kierunków naszej działalności. To dzięki nim nasze Koło zasłynęło w środowisku lokalnym. Specyfika samych zajęć arteterapeutycznych świetnie sprawdza się w pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie sprawiając, że cieszą się one dużą popularnością. Nie tylko pozwalają uczestnikom uwierzyć
w swoje możliwości, rozwinąć ich kompetencje społeczne, ale również sprzyjają odbudowie więzi rodzinnych uczestników. Najczęściej powstałe prace prezentowane były na kiermaszach, a uzyskany z nich dochód przeznaczany był na paczki dla dzieci uczestników, bądź wskazany przez nich cel charytatywny.

 • Projekt „Bombka” (od 2009) - projekt skierowany do skazanych i ich rodzin.
  Ma on na celu oddziaływanie terapeutyczne (arteterapia), kształtowanie umiejętności praktycznych oraz poprawę/ wzmocnienie relacji rodzinnych.
  We współpracy z Dyrektorem oraz wychowawcami na terenie jednostek osadzeni/ skazani mają możliwość wykonania ozdobnych bombek – rękodzieło artystyczne, które następnie sprzedawane są na kiermaszu na Wydziale PiP, zaś dochód z ich sprzedaży pozwala na zakup paczek świątecznych dla dzieci osadzonych/ skazanych. Następnie organizujemy spotkanie, podczas którego uczestnicy warsztatów mają możliwość spotkać się z bliskimi i wręczyć paczki swoim pociechom.
 • Projekt „Jajko” (od 2009)projektskierowany do osadzonych/ skazanych.
  Ma on na celu oddziaływanie terapeutyczne (arteterapia) oraz kształtowanie umiejętności praktycznych poprzez wykonanie ozdób świątecznych- rękodzieło artystyczne, które następnie sprzedawane są na kiermaszu na Wydziale PiP, zaś dochód z ich sprzedaży pozwala nam wesprzeć wskazany przez uczestników cel charytatywny.
 • Warsztaty malarskie;
 • Projekt „Prezent od taty” - warsztaty arteterapeutyczne dla osadzonych / skazanych, w toku których mieli oni możliwość przygotować prezenty dla swoich dzieci. Kolejnym etapem projektu jest organizacja wspólnego spotkania, na którym mogą wręczyć przygotowane prezenty.
 • Warsztaty socjoterapeutyczne dla skazanych i nieletnich;

6) Wspomaganie działalności wybranych organizacji poprzez organizację różnego rodzaju zbiórek na cele charytatywne:
Wspomaganie inicjatyw charytatywnych ma nie tylko wymiar resocjalizacyjny, ale również ogólnoludzki. Upatrujemy w tych działaniach niezwykły potencjał, zapoczątkowując niejako podejmowanie pozytywnych inicjatyw przez naszych podopiecznych.

7) Prowadzenie badań, pisanie artykułów naukowych i monografii:
Nowy kierunek naszej działalności. Prowadzenie badań pozwala nam na prowadzenie „skrojonych na miarę” wybranej grupy adresatów. Czyni to nasze działania nie tylko skuteczniejszymi, ale również bardziej wiarygodnymi, gdyż pozwala nam na naukową weryfikację skuteczności podejmowanych działań.

8) Inne działania:
Nie spoczywamy na laurach i ciągle staramy się wzbogacać repertuar podejmowanych inicjatyw, rozszerzając współpracę o kolejne instytucje.

- Jesteśmy otwarci na wszelkie nowe inicjatywy!

Siedziba Organizacji:
Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut  Pedagogiki ul. Narutowicza 12, 20-004 Lublin,
pok. nr 8 (oficyna); Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej p.28.

Dane kontaktowe:
strona internetowa: https://www.umcs.pl/pl/kolo-naukowe-tworczych-pedagogow-resocjalizujacych,3949.htm

FB: https://www.facebook.com/resocjalizacjaumcs/
e-mail koła: kntpr@poczta.umcs.lublin.pl
Koordynator Koła/ Przewodnicząca: Anna Skurska aniaa21181@wp.pl

Wiceprzewodniczący: Kornelia Kurasz, Dagmara Sagan
Sekretarz : Pobidyński Kamil

Imię i nazwisko oraz tytuł naukowy Opiekuna:

dr Katarzyna Korona katarzyna.korona@poczta.umcs.lublin.pl

Zapraszamy do kontaktu i przyłączenia się do Koła!

  Studenckie koła naukowe

  Autor
  Aneta Gęba
  Data dodania
  13 lutego 2020