Koło Naukowe Psychologów UMCS

Informacje o Kole Naukowym Psychologów UMCS

1. Logotyp Koła

2. Nazwa koła: Koło Naukowe Psychologów UMCS

3. Numer w rejestrze organizacji:  OU/028/2013

4. Zarząd:

Prezes Mateusz Dudka

Wiceprezes Karolina Wróbel

Sekretarz Patrycja Baczewska

Przewodniczący sekcji:

a) Sekcja psychopatologii: Marta Zając i Aleksandra Świercz
b) Sekcja psychoseksuologii: Martyna Nowak i Natalia Rola
c) Sekcja gerontologii: Khrystyna Bidonko
d) Sekcja warsztatowo- trenerska: Ewa Wojtowicz
e) Sekcja promocyjna: Jakub Tomczyk i Damian Strącel

5. Opiekun:  dr Jolanta Wolińska

6. Cele

 • rozpowszechnianie wiedzy z zakresu psychologii,
 • wspieranie prac badawczych i twórczości studentów,
 • poszerzanie wiedzy zdobytej na studiach i wykorzystywanie jej w sytuacjach zadaniowych,
 • rozwijanie zainteresowań studentów,
 • promowanie różnych dziedzin nauki przez organizowanie konferencji, warsztatów, otwartych seminariów oraz imprez kulturalnych i rozrywkowych,
 • popularyzacja psychologii jako dziedziny użytecznej w życiu codziennym każdego człowieka,
 • kreowanie pozytywnego wizerunku Koła,
 • promowanie Instytutu Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  w Lublinie,
 • promowanie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
 • rozszerzenie działalności poza społeczność akademicką,
 • realizacja projektów na skalę ogólnopolską.

7. Dane kontaktowe
Adres email: knp.umcs@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/kolonaukowepsychologowumcs/

8. Siedziba
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Instytut Psychologii
Pl. Litewski 5, pok. 8
20-080 Lublin

9. Terminarz spotkań
Dyżury członków zarządu w środy od 9:45 do 11:15

10. Projekty stałe

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oko w oko z…”:
  • projekt organizowany cyklicznie,
  • stworzony jest z myślą o ukazaniu w sposób interdyscyplinarny zagadnień związanych z wybraną co roku tematyką,
  • do tej pory były to: stereotypy, cielesność, nieśmiałość, miłość i agresja, adolescencja,
  • konferencja dwudniowa, obejmująca sesje z udziałem pracowników naukowych z różnych polskich ośrodków akademickich oraz panele studencko-doktoranckie,
 • Warsztaty „Zadbaj o swój sukces”:
  • projekt organizowany cyklicznie, corocznie w kwietniu,
  • umożliwia studentom Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS doskonalenia warsztatu trenerskiego i nabywania nowych doświadczeń w pracy z grupą,
  • skierowany do uczniów i studentów lubelskich placówek edukacyjnych, którym pomagamy w zdobyciu nowej wiedzy.
  •  
 • Psychoprofilaktyka i Higiena Zdrowia Psychicznego
  • projekt realizowany w szkołach podstawowych na terenie Lublina i woj. lubelskiego,
  • umożliwia uczniom szkół podstawowych udział w tematycznych warsztatach dotyczących m. in. higieny zdrowia psychicznego, budowania poczucia własnej wartości, uzależnień, integracji, asertywności, metod uczenia się.

Koło Powstało 03.03.1975 r. To już 45 lat.

11. Galeria

Zdjęcie 1. Skład zarządu KNP UMCS

 

Zdjęcie 2. Dane kontaktowe/ media społecznościowe

 

Zdjęcia z przeprowadzonych do tej pory akcji/ wydarzeń (kilka lat do tyłu)

 Rozwój Kompetencji Cyfrowych. Warsztaty prowadzone przez Fundację Sempre a Frente.

Jak (s)tworzyć dobre samopoczucie?

Warsztaty realizowane w ramach programu Przyjazny Uniwersytet. Prowadząca: dr Justyna Rynkiewicz

Warsztaty Sekcji Psychoseksuologii „Seksualność w pigułce”

Wykład „Polityk(a) w mediach?” dr Mileny Drzewieckiej z Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Wykład organizowany przez Kierownika Katedry Psychologii Społecznej dr hab. Wojciecha Cwalinę, prof. nadzw.  i KNP UMCS

„Nie- lekcje o nie- tolerancji” prowadzone przez Piotra Skrzypczaka ze Stowarzyszenia Homo Faber

Wykład „Od uprzedzeń do dyskryminacji” zrealizowany w ramach współpracy KNP UMCS, ACW i dr M. Kostki- Szymańskiej

Warsztaty Sekcji Psychoseksuologii „Zaburzenia seksualne.”

Ogólnopolska Konferencja Oko w oko z…

Wystąpienie na Konferencji mgr Łucji Cyranek

Ogólnopolska Konferencja Oko w oko z adolescencją

Więcej zdjęć:

https://www.urszulanki.lublin.eu/miedzynarodowy-dzien-osob-niepelnosprawnych-93613?fbclid=IwAR0wSP-GvgMMkKGn09ky3WZf8KQxiHqqJK5VBz3oLmPWtSIXFTS8TkGo5vU

Warsztaty prowadzone z okazji Dnia Osób z Niepełnosprawnością dla uczniów Szkoły Podstawowej ss. Urszulanek w Lublinie we współpracy z Kołem Naukowym Pedagogów i Animatorów Zabawy

  Studenckie koła naukowe

  Autor
  Aneta Gęba
  Data dodania
  13 lutego 2020