Koło Naukowe Pedagogów i Animatorów Zabawy UMCS

Informacje o Kole Naukowym Pedagogów i Animatorów Zabawy UMCS

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/074/2013

Zarząd:

 • Przewodnicząca: Anna Kowalska
 • Zastępca: Patrycja Grabowska
 • Skarbnik: Izabela Bogusz
 • Osoby odpowiedzialne za promocję Koła: Magdalena Fortuna, Magdalena Żuk, Karolina Żmijewska

Opiekun Koła:dr Małgorzata Chojak, dr Ewa Sosnowska - Bielicz

Cele Koła:
− Popularyzowanie idei pedagogiki zabawy poprzez organizowanie dyskusji, seminariów poruszających tę problematykę w edukacji, animacji oraz wychowaniu;
− Czynne uczestnictwo w warsztatach oraz innych imprezach naukowo – kulturalnych;
− Wyposażenie studentów w metody ułatwiające prowadzenie grup dziecięcych i młodzieżowych;
− Rozwijanie zdolności twórczych studentów – przyszłych pedagogów;
− Promowanie uczelni.

Dane kontaktowe: e- mail: pedagodzyzabawy@gmail.com
FACEBOOK: https://www.facebook.com/pedagodzyzabawy/

Siedziba Koła Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, ul. Narutowicza 12

Terminarz spotkań:  o spotkaniach informujemy na bierząco na naszym Facebooku:
https://www.facebook.com/pedagodzyzabawy/

Projekty realizowane przez Koło:

Projekt Przedsiębiorcze Dzieciaki
Projekt realizowany we współpracy z Urzędem Miasta Lublin. Prowadzenie cyklu zajęć w wybranych lubelskich placówkach (dla uczniów przedszkoli i szkół podstawowych) na temat przedsiębiorczości i bycia przedsiębiorczym.
Przedstawienia teatralne
Członkowie Koła organizują dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym przedstawienia teatralne na podstawie znanych bajek (np. Jaś i Małgosia, Piękna i Bestia, Bajka o Królewnie Śnieżce, Czerwony Kapturek). Członkowie opracowują scenariusz, przygotowują dekoracje i stroje niezbędne w przedstawieniu oraz wcielają się w rolę aktorów.
Andrzejki
Przygotowanie wróżb, zabaw, kręcenie balonów, tworzenie wspólnych prac plastycznych w przedszkolach i szkołach podstawowych.
Konkurs kolęd i pastorałek
Wspólne śpiewanie z dziećmi kolęd i pastorałek, przygotowanie zagadek o świętach, kolędach i pastorałkach. Opowiedzenie historii powstania kilku pastorałek i dawnych tradycji bożonarodzeniowych, zasiadanie w jury konkursu.
Bal karnawałowy
Organizowanie zabaw, czasu wolnego, malowanie twarzy. Organizacja i przeprowadzenie zabaw integrujących i ruchowych dla dzieci, tworzenie figur przestrzennych z balonów.
Organizacja konkursów, turniejów dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym
Organizacja konkursu, wykonywanie czynności organizacyjno-porządkowych na auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Pomoc w ustawianiu stolików, przygotowaniu materiałów, opieka nad dziećmi.
Drzwi Otwarte UMCS
Przygotowanie stanowiska promującego Koło Naukowe Pedagogów i Animatorów Zabawy UMCS, tworzenie przestrzennych figur z baonów.

Promowanie i zachęcanie kandydatów na studia do rozpoczęcia nauki na wydziale PiP, promocja koła i jego działalności

Przedsięwzięcia o charakterze astystycznym, sportowym organizowane dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych:

 • Pierwszy Dzień Wiosny;
 • Majówka z Botanikiem;
 • Dzień Dziecka;
 • Spartakiada;
 • Bal Witaminek;
 • Andrzejki;
 • Bal Choinkowy;
 • Mikołajki i wiele innych bardzo ciekawych przedsięwzięć…

ZAPRASZAMY!
Galeria:  
https://m.facebook.com/pedagodzyzabawy/photos/?ref=page_internal&mt_nav=0

  Studenckie koła naukowe

  Autor
  Aneta Gęba
  Data dodania
  13 lutego 2020