Studenckie Koła Naukowe

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE RUSYCYSTÓW

Studenckie Koło Naukowe Rusycystów (SKNR) powstało 15 grudnia 1997 roku. Jest to organizacja studencka o charakterze naukowym, działająca przy Instytucie Filologii Słowiańskiej UMCS.
Za główny cel stawia sobie poszerzanie własnej wiedzy filologicznej oraz prowadzenie działań popularyzujących język i kulturę rosyjską. Członkowie Koła uczestniczą w konferencjach i kongresach naukowych oraz publikują prace badawcze. Istotną rolą koła jest integrowanie środowiska studentów.

W roku akademickim 2018/2019 zarząd SKNR UMCS tworzą: przewodnicząca – Natalia Jabłońska, II rok rusycystyki I stopnia; wiceprzewodnicząca – Ewa Sadura, II rok rusycystyki I stopnia; skarbnik – Dominika Kość, I rok rusycystyki I stopnia; kronikarz – Kamila Głąb, II rok rusycystyki I stopnia, moderator strony FB - Natalia Borysik, II rok rusycystyki II stopnia.

Opiekunem Koła jest dr Ewa Białek (Zakład Języka Rosyjskiego).

Kontakt: Studenckie Koło Naukowe Rusycystów, Wydział Humanistyczny UMCS, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin; e-mail: knsrus@poczta.umcs.lublin.pl; fanpage: www.facebook.com/KoloNaukoweRusycystowUmcs

KOŁO NAUKOWE UKRAINISTÓW IM. PROFESORA MICHAŁA ŁESIOWA

Zarząd Koła w roku akademickim 2018/2019 tworzą:
Przewodnicząca: Anna Tymiec
Wiceprzewodnicząca: Olena Kokhman
Skarbnik: Oleksandra Boichuk
Sekretarz: Olga Pawlyk

Kontakt: ukrainisci@poczta.umcs.lublin.pl; https://www.facebook.com/KNUUMCS

Opiekun Koła: mgr Anna Mikiciuk - annamaria.mikiciuk@gmail.com

Koło Naukowe Ukrainistów UMCS im. Profesora Michała Łesiowa, wcześniej znane jako Koło Naukowe Studentów Filologii Ukraińskiej UMCS, istnieje od 1993 roku. Koło zrzesza studentów i doktorantów UMCS, a także inne osoby zainteresowane tematyką szeroko rozumianej kultury ukraińskiej.
Doskonalenie wiedzy filologicznej członków, przygotowanie ich do pracy naukowej, a także sukcesywnie pogłebianie wiedzy ogólnej na temat Ukrainy są głównymi celami Koła, które są realizowane poprzez uczestnictwo w konferencjach naukowych, konkursach ortograficznych, konkursach recytatorskich i innych wydarzeniach zarówno naukowych, jak i kulturalnych.
Więcej informacji na temat Koła i wydarzeń na stronie internetowej - https://www.facebook.com/KNUUMCS
Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych tematyką ukrainistyczną do wstapienia w szeregi naszego Koła.

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW BUŁGARYSTÓW 

Zarząd Koła w roku akademickim 2017/2018 tworzą:

Przewodniczący: Agnieszka Chmielowiec
Zastępca przewodniczącego / Sekretarz: Katarzyna Pawluczuk
Skarbnik: Justyna Fąfara
Fotograf: Juan (Albena) Wang

Opiekun Koła: dr Kamen Rikev - rikev@poczta.umcs.lublin.pl

O działalności Koła czytaj tutaj: http://slawistyka.blogspot.com/