Studencki Ogólnopolski Festiwal Teatralny „Kontestacje”


Studencki Festiwal Teatralny "Kontestacje" od 2005 roku organizowany jest przez studentów zrzeszonych przy Akademickim Centrum Kultury UMCS. Gromadzi teatry działające w polskich środowiskach akademickich i nawiązuje do tradycji ruchu teatralnego w „Chatce Żaka” z przełomu lat 70/80 oraz festiwalu „Studencka Wiosna Teatralna”.

Myślą przewodnią festiwalu jest szeroko pojęta „kontestacja” zastanej rzeczywistości wraz z wszystkimi jej przejawami. Scena staje się przestrzenią, w której młodzi ludzie mają szansę wypowiedzieć swoje zdanie na każdy nurtujący ich temat, przedstawić alternatywne sposoby wyrażania siebie poprzez sztukę.

Festiwal Teatralny „Kontestacje” skierowany jest do ludzi niezależnych, poszukujących własnej drogi, krytycznych wobec powszechnych wartości. Festiwal zdobył sobie wierną publiczność i z roku na rok staje się wydarzeniem coraz ważniejszym. Daje doskonałe pole do dyskusji nad znaczeniem teatru alternatywnego, którego Lublin jest ważnym ośrodkiem już od lat 70-tych.

Strona internetowa festiwalu

Studencki Festiwal Teatralny Kontestacje na Facebooku