Studenci obrządku wschodniego - informacja

Zgodnie z harmonogramem roku akademickiego 2019/2020, po przerwie świąteczno-noworocznej, powracamy w dniu 7 stycznia 2020 do realizacji zajęć dydaktycznych. Dla części naszych Studentów-cudzoziemców obrządku wschodniego, 6 stycznia rozpocznie się wyjątkowy czas świętowania Bożego Narodzenia.
 
W związku z powyższym informujemy, że pracownicy WPiD zostali poinformowani i poproszeni o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach dydaktycznych w dniach 7-10 stycznia 2020.
 
Informujemy jednocześnie, iż fakt ten nie zwalnia z obowiązku znajomości materiału, który będzie realizowany w tym okresie.

    Aktualności

    Autor
    Artur Popławski
    Data dodania
    17 grudnia 2019