Strukturalne wyzwania współczesnej praktyki stoickiej

28.11.2022

dr Tomasz Mazur, autor podcastu „Ze stoickim spokojem”

Prelekcja w sesji otwartej pt. "Filozofia jako sztuka życia w dobie późnego kapitalizmu", jaka odbyła się w ramach Światowego Dnia Filozofii 2022 r., który został zorganizowany przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Po wystąpieniach prelegentów wywiązała się dyskusja, której można wysłuchać pod tym linkiem.
Link do podcastu dr. Tomasza Mazura