Instytuty

Instytut Archeologii

Dyrektor dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. UMCS

Instytut Historii 

Dyrektor dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS  
Jedną z katedr IH utworzyła część pracowników d. Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. 

Instytut Filologii Polskiej 

Dyrektor prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska
W jedną z katedr IFP przekształcono d. Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego.

Instytut Neofilologii 

Dyrektor dr hab. Renata Bizek-Tatara, prof. UMCS
Instytut składa się z katedr utworzonych na bazie d. Instytutów: Anglistyki, Filologii Germańskiej i Lingwistyki Stosowanej, Filologii Romańskiej oraz Filologii Słowiańskiej, zob. niżej wykaz dawnej struktury.

Instytut Nauk o Kulturze  

Dyrektor dr hab. Ewa Głażewska, prof. UMCS
W dawnej strukturze jako Instytut Kulturoznawstwa.