Struktura Wydziału od 1.10.2019 (linki do stron w oficjalnym obszarze kadrowym):

 • Instytut Archeologii - dyrektor dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. UMCS
  Instytut kontynuuje także prowadzenie własnej strony tematycznej, zob. niżej wykaz dawnej struktury.

 • Instytut Historii - dyrektor dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS
  Instytut kontynuuje także prowadzenie własnej strony tematycznej, zob. niżej wykaz dawnej struktury. Jedną z katedr IH utworzyła część pracowników d. Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa.

 • Instytut Filologii Polskiej - dyrektor prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska
  Instytut kontynuuje także prowadzenie własnej strony tematycznej, zob. niżej wykaz dawnej struktury. W jedną z katedr IFP przekształcono d. Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego.

 • Instytut Neofilologii - dyrektor dr hab. Renata Bizek-Tatara, prof. UMCS
  Instytut składa się z katedr utworzonych na bazie d. Instytutów: Anglistyki, Filologii Germańskiej i Lingwistyki Stosowanej, Filologii Romańskiej oraz Filologii Słowiańskiej, zob. niżej wykaz dawnej struktury.

 • Instytut Nauk o Kulturze - dyrektor dr hab. Ewa Głażewska, prof. UMCS
  Instytut kontynuuje także prowadzenie własnej strony tematycznej, zob. niżej w dawnej strukturze jako Instytut Kulturoznawstwa.

8.10. 2019 zakończył się zasadniczy proces aktualizacji danych kadrowych w tzw. książce adresowej (zmiany w strukturze i przypisanie pracowników do nowych jednostek). Ewentualne nieścisłości należy zgłaszać do redakcji strony głównej UMCS lub wyjaśniać w biurze kadr.


Informacje o charakterze i miejscu w nowej strukturze Wydziału jednostek istniejących do 30.09.2019 znajdują się na prowadzonych dotychczas przez te jednostki własnych stronach tematycznych - w zakładkach Kontakt.

Struktura Wydziału do 30.09.2019: