Struktura Wydziału aktualna do 30 września 2019 roku:

Struktura Wydziału i władze nowo organizowanych jednostek:

  • Instytut Filologii Polskiej - dyrektor prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska
  • Instytut Neofilologii - dyrektor dr hab. Renata Bizek-Tatara, prof. UMCS
  • Instytut Archeologii - dyrektor dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. UMCS
  • Instytut Historii - dyrektor dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS
  • Instytut Nauk o Kulturze i Religii - dyrektor dr hab. Ewa Głażewska, prof. UMCS
  • Dziekan Wydziału Humanistycznego - prof. dr hab. Robert Litwiński

Serwis Wydziału (tzw. strona internetowa) będzie systematycznie aktualizowany tak, aby jak najszybciej uwzględniać w nim zmiany kadrowe i organizacyjne - w związku z nimi niezbędne będą również korekty dotyczące schematu strony.