Struktura

Struktura Wydziału od 1.10.2019:

Instytut Archeologii

Dyrektor dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. UMCS

Instytut Historii 

Dyrektor dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS  
Jedną z katedr IH utworzyła część pracowników d. Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. 

Instytut Filologii Polskiej 

Dyrektor prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska
W jedną z katedr IFP przekształcono d. Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego.

Instytut Neofilologii 

Dyrektor dr hab. Renata Bizek-Tatara, prof. UMCS
Instytut składa się z katedr utworzonych na bazie d. Instytutów: Anglistyki, Filologii Germańskiej i Lingwistyki Stosowanej, Filologii Romańskiej oraz Filologii Słowiańskiej, zob. niżej wykaz dawnej struktury.

Instytut Nauk o Kulturze  

Dyrektor dr hab. Ewa Głażewska, prof. UMCS
W dawnej strukturze jako Instytut Kulturoznawstwa.

 


 

8.10.2019 zakończył się zasadniczy proces aktualizacji danych kadrowych w tzw. książce adresowej (zmiany w strukturze i przypisanie pracowników do nowych jednostek). Ewentualne nieścisłości prosimy zgłaszać do redakcji strony głównej lub biura kadr.


Informacje o charakterze i miejscu w nowej strukturze Wydziału jednostek istniejących do 30.09.2019 znajdują się na prowadzonych dotychczas przez te jednostki własnych stronach tematycznych - w zakładkach Kontakt.

Struktura Wydziału do 30.09.2019: