Staże - Zintegrowany UMCS (2018/2019)

Realizacja staży została zakończona.

Staże były realizowane w roku akademickim 2018/2019  w ramach projektu „ZINTEGROWANY UMCS” (zadanie 6 Program stażowy dla studentów Wydziału Prawa i Administracji, Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych).

W stażach mogli wziąć udział studenci II-go roku stacjonarnych studiów II-go stopnia na kierunku Prawno-menadżerskim. 

W stażach wzięło udział 35 studentów.

Wszyscy uczestnicy staży otrzymali stypendia stażowe.