Staże i praktyki studenckie

W ramach projektu zaplanowano zorganizowanie: 
• spotkań z przyszłymi pracodawcami na uczelni dla wszystkich uczestników projektu, 
• praktyk w potencjalnym miejscu pracy dla 50 studentów, 
• płatnego stażu w kraju dla 10 studentów, 
• płatnego stażu zagranicznego dla 2 studentów.


Spotkania z przyszłymi pracodawcami na uczelni, a następnie staże i praktyki w potencjalnym miejscu pracy pozwolą poznać studentowi rynek pracy, dobrze zaprezentować się w przyszłym miejscu pracy, poznać zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa, czy laboratorium badawczego. Dla wybitnych studentów przewidziane są również 2 staże zagraniczne. Ponadto wpłyną one na długofalowe kontakty Uczelni z pracodawcami.
 


DOKUMENTY DOTYCZĄCE STAŻY


 
Regulamin staży studenckich pobierz
Zmiany w regulaminie staży studenckich pobierz

Dokumenty zgłoszeniowe
:

Formularz zgłoszeniowy pobierz
Oświadczenie o niezatrudnieniu pobierz

Lista rankingowa studentów III roku kierunek fizyka techniczna w programie stażowym pobierz

Baza pracodawców pobierz

Dokumenty do rozliczenia stażu:
1. Dziennik stażu pobierz
2. Lista obecności pobierz
3. Zaświadczenie pobierz
4. Wniosek o wypłatę stypendium stażowego pobierz
5. Oświadczenie do celów podatkowych pobierz
6. Oświadczenie do celów ubezpieczeniowych pobierz

Dokumenty do rozliczenia stażu w wersji angielskiej:
1. Dziennik stażu pobierz
2. Lista obecności pobierz
3. Zaświadczenie pobierz

 
AKTUALNOŚCI i OGŁOSZENIA

W dniu 30.05.2014 r. w sali F II, w godz. 14.00 - 16.00 odbyło się spotkanie z przedstawicielem Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A. - Tomaszem Małeckim (Prezesem Zarządu). 


Biuro Projektu informuje, że w dniu 30.05.2014 r. w sali F II, w godz. 14.00 - 16.00 odbędzie się spotkanie z przedstawicielem Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A. 

Ogłoszenie o spotkaniu z przedstawicielami Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A. pobierz 
formularz zgłoszeniowy pobierz

Biuro Projektu „Fizyka techniczna” ogłasza rekrutację na praktyki studenckie zawodowe dla studentów II roku kierunku fizyka techniczna w ramach projektu. Rekrutacja trwa od 05.05.2014 do 15.05.2014. Formularze zgłoszeniowe można składać w Biurze Projektu w godzinach pracy Biura. 

W dniu 25.04.2014 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie - dr hab. n. med Elżbietą Czekajską-Chehab, prof. nadzw. UM oraz dr n. med. Bogusławem Stefaniakiem. Wyłoszony został wykład nt. "Nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej".
 
 

 


Ogłoszenie o spotkaniu z przedstawicielem Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie - dr hab. n. med Elżbietą Czekajską-Chehab, prof. nadzw. UM pobierz

formularz zgłoszeniowy pobierz 

W dniu 11.04.2014 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami PZL-Świdnik S. A.  Wykład nt. „Badania NDT. Przegląd metod stosowanych w PZL-Świdnik” wygłosili: mgr Ewelina Nieściór, mgr Ryszard Doleba, mgr Michał Dyś.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenie o spotkaniu z przedstawicielami PZL-Świdnik S. A.  pobierz
formularz zgłoszeniowy pobierz 

W dniu 28.02.2014 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli - dr Cezarym Nalewajko (kierownikiem Zakładu Fizyki Medycznej COZL) i mgr Izabelą Baranowską. Wygłoszony został wykład nt. "Nowoczesna radioterapia".
 

Ogłoszenie o spotkaniu z przedstawicielami Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Duklidr Cezarym Nalewajko i mgr Izabelą Baranowską  pobierz
formularz zgłoszeniowy pobierz

W dniu 17.01.2014 r. odbyło się spotkanie przedstawicielem Instytutu Agrofizyki PAN im. Bohdana Dobrzańskiego w Lublinie – dr hab. Piotrem Baranowskim, profesorem PAN. Dr hab. Piotr Baranowski, prof. PAN wygłosił wykład pt. "Nowoczesne techniki pomiarowe w badaniach agrofizycznych".
 
 
 
 

Komunikat w sprawie zakupu biletów lotniczych dla pracowników, doktorantów i studentów UMCS na wyjazdy służbowe pobierz
Informacje dotyczące wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego link