Staże

Zapraszamy studentów II-go roku stacjonarnych studiów II-go stopnia na kierunku Prawno-menadżerskim do udziału w stażach realizowanych w ramach projektu „Zintegrowany UMCS”.

Staż trwa 120 godzin (20 godzin x 6 tygodni).

Uczestnicy Projektu mogą samodzielnie wskazać instytucję, w której chcą odbywać staż. 

Uczestnicy Projektu otrzymują stypendium stażowe w wysokości 2 220,00 zł (brutto).

Rekrutacja do udziału w stażach trwa do 26 lutego 2019 r.

Więcej na temat staży w zakładce: Staże - Zintegrowany UMCS.