Ostatnia aktualizacja
29.05.2020

Zamówienia publiczne

Wynajem lokalu o powierzchni użytkowej o wielkości 11,45 m² na Wydziale Ekonomicznym

1/2019

Ogłoszony
25.01.2019
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone

Oferty należy złożyć do dnia 01.02.2019 r. do  godz. 10:00 w Dziale Eksploatacji – Sekcja Eksploatacji Obiektów - Rektorat pok. nr 1211, Pl. M. C. Skłodowskiej 5, 20 - 031 Lublin, (tel. 81 537 53 09) w zaklejonej kopercie zaadresowanej j.w., z dopiskiem: „Oferta na wynajem lokalu o powierzchni użytkowej o wielkości 11,45 m² znajdującego się na parterze w budynku Wydziału Ekonomicznego Pl. M.C. Skłodowskiej 5 w Lublinie z przeznaczeniem na prowadzenie punktu ksero".


Otwarcie ofert nastąpi 01.02.2019 r. o godz. 10.15 pokój 1211.


Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składanie ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Najnowsze

Dział Eksploatacji zaprasza do składania ofert dotyczących sprzedaży samochodu marki SEAT Toledo

DTE-t/ZGT/PM/8/2020

Ogłoszony
25.05.2020
Przedmiot
Sprzedaż
Status
Ogłoszone
Dział Eksploatacji zaprasza do składania ofert dotyczących sprzedaży samochodu marki MERCEDES BENZ

DTE-t/ZGT/PM/7/2020

Ogłoszony
25.05.2020
Przedmiot
Sprzedaż
Status
Ogłoszone