Ostatnia aktualizacja
24.09.2021

Zamówienia publiczne

Ul. Zana 9 - oferta nieruchomości do zbycia

10/2018

Ogłoszony
20.12.2018
Przedmiot
Sprzedaż
Status
Zakończone

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i rejestru gruntów:

  • Nr ewid. działki: 7/8 o pow. 0,0345  i 7/12 o pow. 0,1520 ha  (obręb 21 OSIEDLA LSM) ark. mapy 4
  • Księga wieczysta Nr  LU1I/00226245/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych w Lublinie.
  • Adres nieruchomości: Lublin ul. Zana 9, województwo lubelskie.
  • Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowej: 0,1865 ha.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa położona w Lublinie przy ul. Zana 9 u zbiegu ulicy Struga z ulicą Zana. Nieruchomość jest niezabudowana. Kształt działki pięciokątny, rzeźba terenu nieurozmaicona. Na działce miejscami nasadzenia drzew liściastych, częściowo porośnięta trawą. Działka jest ogrodzona. Bezpośredni dostęp do działki z dróg publicznych – ulicy Zana oraz ulicy Struga.

W sąsiedztwie nie ma uciążliwych usług, które wpływałyby negatywnie na walory użytkowe nieruchomości. Sąsiedztwo nieruchomości to tereny zabudowane o charakterze mieszkaniowym. Nadmieniamy, iż działka 7/12 powstała w wyniku podziału działki 7/9.

Przeznaczenie  nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:

Obszar, na którym znajduje się nieruchomość  posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego i oznaczony jest symbolem UN – tereny uczelni wyższych i usług nauki.
Na wskazanym terenie zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w Lublinie nr 1688/LV/2002
z dnia 26.09.2002 r. dopuszcza się możliwość wzbogacenia programu podstawowego o usługi komercyjne i publiczne.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są pod numerem tel. 081 537-54-93.

 

Osoba kontaktowa

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są pod numerem tel. 081 537-54-93.

Najnowsze

Najem lokalu (63,19 m2) w budynku Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

DTE-e/8/2021

Ogłoszony
07.07.2021
Przedmiot
Wynajem
Status
W toku
Wynajem lokalu 18,32 m kw. na Wydz. Polit. i Dziennikarstwa oraz Instytutu Psychologii

DTE-e/7/2021

Ogłoszony
30.06.2021
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone
Wynajem lokalu 69,51m kw. w budynku Instytutu Pedagogiki

DTE-e/6/2021

Ogłoszony
17.06.2021
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone