Ostatnia aktualizacja
11.06.2021

Zamówienia publiczne

Oferta na wynajem lokali w budynkach: 1. Wydziału Politologii i Dziennikarstwa oraz Instytutu Psychologii przy ul. Głębokiej 44; 2. Instytutu Pedagogiki przy ul. Głębokiej 43 w Lublinie z przeznaczeniem na prowadzenie punktów gastronomicznych

DTE-e/7/2020

Ogłoszony
03.04.2020
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone

Najnowsze

Najem lokalu w Ogrodzie Botanicznym

DTE-e/2/2021

Ogłoszony
28.05.2021
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone
Najem lokalu w ACKiM Chatka Żaka

DTE-e/1/2021

Ogłoszony
30.04.2021
Przedmiot
Wynajem
Status
Zakończone
Równia przetarg - Specyfikacja istotnych warunków

DTE-e/14/2020

Ogłoszony
10.12.2020
Przedmiot
Sprzedaż
Status
Zakończone