Sprostowanie do artykułu pt. „Przyziemne problemy naukowców”

Poniżej przedstawiamy treść sprostowania do artykułu „Przyziemne problemy naukowców” (autor: TAK), opublikowanego w tygodniku „Nowy Tydzień w Lublinie” z dn. 7-13 lipca 2014 r., Nr 27 (396)/2014.

 

 

Lublin, 7.07.2014 r.

Magdalena Kozak-Siemińska
Rzecznik Prasowy UMCS

Sz. P. Piotr Morlewski
 Redaktor Naczelny
Nowy Tydzień w Lublinie
ul. Świętoduska 10
20-082 Lublin

Sprostowanie

Szanowny Panie,

W związku z publikacją artykułu w tygodniku „Nowy Tydzień w Lublinie” z dn. 7-13 lipca 2014 r., Nr 27 (396)/2014 pt. „Przyziemne problemy naukowców” (autor: TAK) proszę o opublikowanie w trybie przewidzianym przez ustawę - Prawo prasowe, poniższego sprostowania:

Zawarte w artykule następujące stwierdzenia: „Sęk w tym, że obiecany przez rząd 30-procentowy wzrost wynagrodzeń pozostanie na papierze, bo władze rektorskie największego lubelskiego uniwersytetu wolą zablokować część pieniędzy do własnego, uznaniowego podziału, na premie i dodatki” oraz „rezerwa ustanowiona decyzję rektora, prof. Stanisława Michałowskiego wynosi aż 30 proc. kwoty zaplanowanej przecież na podwyżki dla ogółu” są nieprawdziwe. Tak jak przekazałam w dniu 2 lipca br. autorowi artykułu, red. Konradowi Rękasowi  – zasady podziału otrzymanych środków na wzrost wynagrodzeń z Ministerstwa zostały uzgodnione ze związkami zawodowymi. Większość uzyskanych środków (90%) została już rozdysponowana poprzez podwyższenie pracownikom wynagrodzeń zasadniczych od 1 stycznia br. na czas nieokreślony oraz dodatków motywacyjno-projakościowych na okres od 1 stycznia do 31 grudnia br. Pozostała część (10%) zostanie wypłacona w formie jednorazowych dodatków regulacyjnych do końca 2014 roku.

Ponadto nieprawdziwe jest następujące stwierdzenie, które pojawiło się w artykule: „Tak było już w roku 2013, kiedy to aż 4 mln zł zarezerwowano na tzw. dodatki projakościowe”. W ubiegłym roku w UMCS nie były wypłacane dodatki projakościowe, o czym poinformowałam autora artykułu. Żadne środki nie były zarezerwowane na ten cel. Tym samym podsumowanie artykułu, dokonane przez autora: „O ile więc naprawdę wzrosną płace kadry naukowej UMCS w 2014 r.? Nikt tego jeszcze nie może wiedzieć na pewno i nikt nie sprawia wrażenia zadowolonego z już poczynionych ustaleń” jest opinią nierzetelną.

Z poważaniem
Magdalena Kozak-Siemińska
Rzecznik Prasowy UMCS

 

    Sprostowania

    Data dodania
    31 lipca 2014