Spotkanie z Prof. Zygmuntem Derewendą - roczne staże w USA dla studentów i doktorantów - 15.11.2018 r.

Szanowni Państwo

Promotorzy prac magisterskich i licencjackich,

Promotorzy prac doktorskich, 

Serdecznie proszę o zachęcenie studentów i doktorantów pozostających pod Państwa opieką naukową do wzięcia udziału w spotkaniu, na którym Pan Profesor Zygmunt Derewenda z University of Virginia (USA), Dyrektor Visiting European Graduate Traineeship Program, przedstawi możliwości odbycia przez  studentów i doktorantów rocznych staży w amerykańskich laboratoriach naukowych. Program jest prowadzony wspólnie z Komisją Fulbrighta (https://fulbright.edu.pl/biolab).

Spotkanie odbędzie się w najbliższy czwartek 15 listopada o godz. 15:30 w sali Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii (sala 151 B).

Szczegółowe informacje o spotkaniu są zawarte w załączonym pliku.

Z poważaniem,

Magdalena Staszczak 

----------------------------------------------

dr hab. Magdalena Staszczak, prof. UMCS

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia

Wydział Biologii i Biotechnologii

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Akademicka 19

20-033 Lublin

tel.: (+48-81) 5375216

fax: (+48-81) 5375414

e-mail: magdalena.staszczak@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    13 listopada 2018